Ý tưởng & có thể

Posted: 17/06/2015 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

turtle

xếp hàng thật ngay ngắn
nhưng luôn chôn chân tại chỗ
đã mấy trăm năm rồi
thèm được nghe một lời chế giễu
những kẻ ngợi ca loài chuột
dường như không có mắt

cõng nặng những văn bia hán tự khôi hài
lũ rùa gù lưng không dám thè ra chiếc lưỡi
có thể chúng sợ máu tuôn chảy
nhuộm đỏ mặt trời mù ma quái

sẽ có một ngày lũ rùa bò đi
cho dù rất chậm chạp
đem những phiến đá vô hồn vứt bỏ
chúng biết rằng đã quá muộn màng
xem như thế là một kỳ tích
lũ rùa ngoảnh mặt nhìn lên hướng núi
ngoài khơi không xa lắm
những lá hồng kỳ đính bốn sao bay phất phới
biển vẫn thản nhiên
ầm ào sóng vỗ

Khaly Chàm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.