Độc thoại với cô chủ quán bên sơn lộ

Posted: 22/06/2015 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

quan_ben_duong

Xá gì cá nước chim trời
Ghé vào quán nhỏ tạm ngồi chờ tin
Đường xa sơn lộ gập ghềnh
Mươi năm lữ khách lộ hình lãng du
Quê ai mờ tỏ bụi mù
Bóng xe thổ mộ kéo hư vô về
Dặm trường lạc lối sơn khê
Nửa nghe có tiếng chim gì vừa kêu
Nửa ôm gió núi quạnh hiu
Ngày đi gói chút khói chiều hành trang 
Trưa nay lạc bước quan san
Ngựa già ngơ ngác giữa hàng tre xanh
Lạnh tanh quán nhỏ chợ làng
Đâu đây dạ cổ hoài lang vọng về
Vắng người, cô chủ không chê
Bàn xiêu, vách lá cũng quê núi nghèo
Rót đi đầy chén rượu đào
Nửa khoai nửa gạo đời hiu hắt buồn
Khách về ngựa lạc yên cương
Khói chiều ngày cũ chỉ còn khói mây
Hành trang cũng lúc vơi đầy
Xá gì cá nước chim trời trùng sinh
Một mai góc núi quê hương
Khúc ca thương nữ vô tình thiên thu
Quán nghèo biên thổ mịt mù
Rượu chưa đủ ấm cương nhu đất trời
Bao năm mây nổi, sương rơi
Ngày về quán nhỏ khói đầy quê xa
Bên kia sơn lộ quanh co
Đầm đìa chim lạc ngựa hồ chờ ai…

Ngô Nguyên Nghiễm
Đêm /Thư trang Quanh Hạnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.