Phủi tay rồi nợ sông Hương (*)

Posted: 22/06/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

mua_tren_song_huong_xu_hue

thôi rồi gốc rễ lung lay
cha nương cánh hạc theo ngày hóa sinh
mẹ buông xa xót một mình
bờ môi châu lụy giọt tình trớ trăn
đuối thương nghìn chặng tảo tần
từ con thơ dại với ngần hanh hao 
cha vui về tịnh cõi nào
niềm riêng mẹ gối giữa lao xao đời
sông Hương chừ trắng nợ rồi
phủi tay còn chút buồn rơi cuối dòng
sợi ràng cốt nhục long đong
sợi đau rà ruột bứt lòng dạ đi
sợi buồn có nói năng chi
mốt mai xương thịt có vì thịt xương
sợi theo về nốt đoạn đường
đất trời hai ngã
âm
dương
đoạnđành

Hoàng Xuân Sơn
[Huế Buồn Chi – 1993]
(*) thơ, Thạnh Thuỷ Hoàng Xuân Hiển
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.