Hòn ngọc viễn đông | Sài Gòn ngày đó

Posted: 03/07/2015 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

sai_gon_1960s

Hòn ngọc viễn đông

Sài Gòn của gió và em
Của chiều nắng mật, phố quen lạ đời
Sài Gòn của những nụ cười
Của đêm tình tự, sáng ngời tài hoa
Sài Gòn của tuổi thơ ta
Của nhân nghĩa, chốn phù hoa, đua đòi
Sài Gòn của tuổi hai mươi
Của người sau, sống thật người ngày xưa !

 

Sài Gòn ngày đó

Sài Gòn ngày đó xa rồi
Cột cờ Thủ Ngữ ai ngồi đợi ai
Nancy chợt nhớ tóc dài
Đường về Tân Định chiều phai nắng rồi
Bàn Cờ lạc dấu tình tôi
Em về bên ấy nghiêng trời nhớ nhung
Nhà Bè nước rẽ đôi dòng
Dấu xưa tích cũ đau lòng mai sau !

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.