Cứ mưa lên đi

Posted: 17/07/2015 in Âm Nhạc, Hà Duy Phương, Thụy Long, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

mua_dem_qua_khung_cua_so

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Thụy Long

Bản ký âm

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.