Ước vọng

Posted: 29/07/2015 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

bamboo

Tôi gởi tặng anh một qủa cam vàng
Tình rất thơ và ý rất trong
Anh chắc hỏi cam nơi nào nhỉ?
Bố Hạ trồng hay của miền Nam

Tôi gởi tặng anh một qủa mơ nồng
Trái tươm màu mật ngọt mênh mông
Anh đừng hỏi cội nguồn xuất xứ
Tôi sẽ cười, buồn chuyện có không…

(Anh đã biết quê hương từ ấy…)
Lúa đỏ, chiều, tôi vẫn đợi mong
Mẹ bước đều trên từng luống rẩy
Cháy một thời tuổi trẻ muội mông

Tôi sẽ trồng, hỏi anh đoán phỏng?
(Những hàng cây che lấp trời hồng …)

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Van, BC. Can – July 20, 2015 – 12H15’
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.