Chốn quê

Posted: 08/08/2015 in Cẩm Loan, Thơ

Cẩm Loan
Tặng luật sư Võ An Đôn

song_ba

Dòng sông Ba uốn khúc.
Bao quanh lũy tre làng
Bên vồng khoai, soi mướp
Có cuộc đời trong, thanh.

Trượng phu như tre, trúc hiên ngang đứng.
Mặc Sẻ buôn hương, đậu trên cành!
Mặc cho Gà, Vịt, banh xói gốc.
Quân tử bền gan với chí thành!

Cha một đời ảo tưởng
Mẹ nặng tình yêu thương.
Quê nghèo chịu cảnh nhiễu nhương!
Đời trai phải gánh.
Vợ nương bóng chồng.
Cùng nhau vác cuốc ra đồng.
Nuôi hai con dại.
Cháo rau, qua ngày!

Đời khốn khó, giữa bầy lang sói…
Nung chí thành thơm mãi nghìn sau.
Chữ rằng:
“Tinh thần hai chữ phau như tuyết.
Khí phách ngàn thu rỡ núi non” *

Xôn xao nước chảy đá mòn
Bến đời trong, đục – một dòng sông chia.
Mặn tình, trăng lẻ, quê nhà!
Ôm nhau mà sống – thác không xa lìa!

29.7.2015
Cẩm Loan
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.