Gọi với chiều ơi

Posted: 08/08/2015 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Đặng Kim Côn

Trần Quang Lộc

bong_chieu_2

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc

Bản ký âm PDF

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.