Tìm vong

Posted: 18/08/2015 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

thuyen_tren_song

trèo cao tìm
chẳng thấu vong
rớt sâu
đụng
giấc mơ cong
đàn bà

tìm vong
vong
đi tìm ta
buồn con cu
gáy
qua loa đã nhàu

tìm vong
ôm cứng lưng trâu
biết bao sợi tóc
nhuộm
màu tang thương

tìm vong
cho đến xanh xương
ba hồn bảy vía
hết đường hỡi ôi!

tìm vong
đến cuối vong rồi
bến ghe con nước bãi bồi
trơ trơ

14/8/2015
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.