Tiếng thơ

Posted: 30/08/2015 in Âm Nhạc, Chúc Anh, Mai Phạm, Thơ, Triệu Yên

Mai Phạm

sapa_vietnam

Thơ: Chúc Anh; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Triệu Yên; Hát bè: Mầm Xanh
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.