Đọc Đi vào cõi tạo hình của Đinh Cường | Bé thơ ngủ giấc nghìn thu

Posted: 08/09/2015 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

Đọc Đi vào cõi tạo hình
của Đinh Cường

 
bia_di_vao_coi_tao_hinh

cọ văn phác họa nét đời
trong tình thân với những người vẽ tranh
qua những cảm nhận chủ quan
chân dung sống động trên canvas lòng

 

Bé thơ ngủ giấc nghìn thu

 
syrian_boy

lật thuyền tị nạn bé thơ
xác trôi theo sóng dạt bờ biển oan
bãi cát em bất động nằm
cũng chính là bãi lương tâm con người

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.