Ly café ở Letung

Posted: 12/09/2015 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

lam_hao_khoi

Ly café này tôi uống với ai
Café Letung không phin không vợt
Anh bạn hiền ngồi châm điếu thuốc
Mơ màng biển đảo Air Raya

Ly café này tôi uống hôm qua
Thấy cầu Jetty Bidong ngày tới đảo
Anh ăn cá ở Palawan một dạo
Về thả hồn trên bến Letung

Ly café này biển đảo mênh mông
Tôi thấy mắt người quen trong đó
Anh thấy dáng người em rạng rỡ
Những bàn tay đã sương khói mây trời

Ly café này uống một ngày vui
Để nghoảnh lại hơn nửa đời cát bụi
Cắn trên môi nỗi buồn mới tới
Bởi chiều qua đi viếng mộ trên đồi

Ly café này uống để mời tôi
Ghé lại những bến đời xa khuất
Ở Bidong,Palawan hay vùng Anambas
Những chỗ ngồi đã tan loãng với hư không

Café Letung ngồi quán hừng đông
Nghe xao động cõi người sinh diệt
Lời kinh nào ngời xanh trên lá biếc
Mỗi phận đời tan trong mỗi sát na

Ly café này đợi nắng nghiêng qua
Biển với đảo già thêm bao tuổi
Ngồi xuống đây tiếc ngày qua rất vội
Ly cuối cùng tôi uống với Letung…

Lâm Hảo Khôi
Letung-Anambas tháng 8/2015

Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.