Tôi chỉ là…

Posted: 15/09/2015 in Âm Nhạc, hưthông, Quốc Duy, Thích Tánh Huệ, Thơ

hưthông

prisoner-solizick_meister
Prisoner
Solizick Meister

Thơ: Thích Tánh Huệ; Nhạc: hưthông; Trình bày: Quốc Duy
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.