Đàn bà

Posted: 18/09/2015 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

thieu_nu_trong_dem

Đàn bà giống như bọt bia trào xuống tay mình
Không một thằng bợm nào bỏ qua không chấm mút
Nhưng chớ dại nốc cạn cùng đáy cốc
Đời chú mày không liệt cũng run run

Đàn bà giống như khoai môn
Xơi chút vỏ đã khiến mồm ngứa ngáy
Nhưng chớ dại mà xực phàn hết thảy
Đến xanh xương còn chảy máu không cầm

Đàn bà không giống như đàn ông
Đẻ bằng tai còn nhắm đui tròng mắt
Nhưng chớ dại mà chơi trò đẻ ngược
Nam nhi hồ… vô hậu đến vô sinh

Đàn bà đẻ ra từ cha tới con mình
Không một thằng bợm nào dám giả lơ tiếng mẹ
(Trừ những đứa đẻ ra từ lổ nẻ
Mới đang tâm lừa gạt đấng sinh thành )

Đàn bà thực ra có cần hay không?
Khi tới ngân hàng búa xua là trứng
Kể cả trong những chiều phấn hứng
Món búp bê tình dục cũng không bèo

Không nạp đàn bà không biết tình yêu
Các sư cụ sư ông vẫn dẻo dai sống thọ
Sao anh bước ra đường là liếc ngó
Dẫu xinh kia độ tuổi cháu con mình

Nhưng nhìn đàn bà mà giống như nhìn đàn ông
Nhân loại từ nay tuyệt diệt

6/9/15
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.