Hình bóng cũ | Nhớ ngoại | Sầu ly quốc

Posted: 21/09/2015 in Ai Cơ, Bảo Trân, Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên | Ai Cơ | Bảo Trân

duck_lake

Hình bóng cũ

Ngơ ngẩn ngắm nhìn đàn ngỗng trời
Tung tăng lội nước bờ ao tôi
Nhớ sao là nhớ xưa quê quán
Thương mấy cho nguôi thuở ấu thời
Manh áo vá chùng khi ấm lạnh
Miếng cơm độn sắn bữa đầy vơi
Cố hương biền biệt tìm đâu nữa
Mùa cũ xa rồi mắt lệ rơi

Yên Nhiên

 

Nhớ ngoại

Mặt nước gương trong, rợp bóng trời,
Ngỗng ai khơi dậy nỗi niềm tôi…
Ầu ơ tiếng ngoại hò đôi nhịp,
Hiu hắt quê xưa xót một thời,
Nắng lửa hong dòn manh áo rách,
Ruộng cằn vét mỏn chén cơm vơi.
Ôi lòng đắp đổi trong thương khó!
Nhớ đến, bao năm lệ vẫn rơi.

Ai Cơ

 

Sầu ly quốc

Tiếng ngỗng kêu vang một góc trời
Buồn lòng nhớ lại nỗi niềm tôi…
Xa quê, chấp nhận làm chùm gửi
Biệt xứ, cam tâm với cuộc thời
Giận kẻ buôn nòi không nói cạn
Hờn người bán nước kể nào vơi
Bao đêm tức tưởi sầu ly quốc
Tự bấy nhiêu lần lệ mãi rơi

Bảo Trân

Nguồn: Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.