Cửa các trái tim thế giới đã mở | Bên ngoài các nấm mộ. Của nắng và mưa

Posted: 23/09/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

syrian_refugees

Cửa các trái tim thế giới đã mở

1.
một giấc mơ tưởng chừng dị bản
cố trèo đôi lần qua bờ tường
lăn xả vào vòng kẻm gai nghi ngại tươm máu
lúc chưa kịp gào lên
lòng chỉ xin tị nạn

2.
dù bị đẩy về phía sau ngã sấp
bà cụ già cố vùng vẫy thét
không thể trụ giữa hai làn đạn
chỉ còn tự do
hay là chết

3.
những cái bóng khá chập choạng
xô len trong màn đêm
và hành lang quá tối đủ che giấu nỗi đớn hèn
đoàn người cứ lao tới dù biết lắm lúc
chẳng thể vượt qua chính mình

4.
bỗng họ rạng rỡ niệm danh Aylan
đấng của sự chết
hay quyền năng tối thượng
thắp lên ánh đuốc kỳ vọng của sự sống
khi sau đó một và nhiều cánh cửa trái tim đã mở

5.
Aylan đã phải nằm lại bên trùng dương
để tìm thấy tự do vĩnh hằng
để cửa trái tim thế giới mở trong nước mắt
chưa bao giờ nhân loại gần lại hơn khi nghe rõ nỗi hân hoan từ tiếng chim
vừa được phóng sinh …

 

Bên ngoài các nấm mộ. Của nắng và mưa

1.
giấc mơ sẽ quay về
đưa tang
nép mùi cơn húng hắng
kinh động giấc ngủ con dế mèn
dưới trũng

tiếng ngáy gió cát hấp hối
bên ngoài các nấm mộ mộng du
bóng người lính trẻ vừa ngã xuống

2.
vẫn cố bước ra chỗ ánh sáng
để chỉ mong khỏi mai một
rẻo đất quê
tàn tro nắm xương củi mục

gió sẽ vực tràn
đủ nuôi lớn cánh chim
vói theo bay tìm sự thật
sẽ không bao giờ chìm nữa
như những trái tim rất trẻ bất lực

3.
hãy lắng nghe tiếng gọi thiêng liêng
từ móng nền
nơi tận cùng đáy thanh âm
nơi vết thương chưa bao giờ liền da

bên ngoài các nấm mộ
của nắng và của mưa
là ngày điêu tàn của tháp ngà
và từng mặt trời nhỏ
sẽ tự nổ tung
xéo các dấu giày thập ác

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.