Văn học Việt qua Anh Ngữ: Thơ xuân đất khách / Vernal poetry written in exile

Posted: 30/09/2015 in Thanh Nam, Thơ, Đàm Trung Pháp

Thanh Nam
Đàm Trung Pháp chuyển sang Anh ngữ và chú giải

thanh_nam
Nhà văn, nhà thơ Thanh Nam (1931-1985)

Thơ xuân đất khách

Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ
Mới hay năm tháng đã thay mùa
Ra đi từ thuở làm ly khách
Sầu xứ hai xuân chẳng đợi chờ

Trôi giạt từ Đông sang cõi Bắc
Hành trình trơ một gánh ưu tư
Quê người nghĩ xót thân lưu lạc
Đất lạ đâu ngờ buổi viễn du

Thức ngủ một mình trong tủi nhục
Dặm dài chân mỏi bước bơ vơ
Giống như người lính vừa thua trận
Nằm giữa sa trường nát gió mưa

Khép mắt cố quên đời chiến sĩ
Làm thân cây cỏ gục ven bờ
Chợt nghe từ đáy hồn thương tích
Vẳng tiếng kèn truy điệu mộng xưa

Ới hỡi quê hương bè bạn cũ
Những ai còn mất giữa sa mù
Mất nhau từ buổi tàn xuân đó
Không một tin nhà, một cánh thư

Biền biệt thời gian mòn mỏi đợi
Rối bời tâm sự tuyết đan tơ
Một năm người có mười hai tháng
Ta trọn năm dài Một Tháng Tư!

Chấp nhận hai đời trong một kiếp
Đành cho giông bão phũ phàng đưa
Đầu thai lần nữa trên trần thế
Kéo nốt trăm năm kiếp sống nhờ

Đổi ngược họ tên cha mẹ đặt
Tập làm con trẻ nói ngu ngơ
Vùi sâu dĩ vãng vào tro bụi
Thân phận không bằng đứa mãng phu

Canh bạc chưa chơi mà hết vốn
Cờ còn nước đánh phải đành thua
Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng
Nghĩ đắt vô cùng giá Tự Do!

Bằng hữu qua đây dăm bảy kẻ
Đứa nuôi cừu hận, đứa phong ba
Đứa nằm yên phận vui êm ấm
Đứa nhục nhằn lê kiếp sống thừa

Mây nước có phen còn hội ngộ
Thâm tình viễn xứ lại như xa
Xuân này đón tuổi gần năm chục
Đối bóng mình ta say với ta

oOo

One of the most cherished literati in pre-1975 Saigon was the writer and poet Thanh Nam (1931-1985), who along with Nguyên Sa was the driving force behind the magazine “Hiện Đại” [1]. This popular author of more than twenty novels was also noted for his exquisite poetry. He was admired by people in every walk of life, including famous singers, and top-rank writers and poets. People loved Thanh Nam because of his intellectual probity – he wrote about life as he had actually lived it. Thus, his prose and his poetry were all about real life. “Thanh Nam’s real soul penetrates his literary works,” noted Bình Nguyên Lộc [2]. “The style is the man himself. This saying fits Thanh Nam perfectly,” declared Mai Thảo [3]. Although his first novel was published in Saigon in 1957, Thanh Nam had started writing with his colleagues Ngọc Giao, Nguyễn Minh Lang, and Thy Thy Tông Ngọc in Hanoi in the early 1950s. In 1952, he moved to Saigon and flourished in the literary circle there until the collapse of South Vietnam in 1975.

If we needed just one publication to introduce Thanh Nam, that would be his 1983 poetic collection “Đất khách” (“In exile”); and if we needed to read just one poem typical of him, that would be his “Thơ xuân đất khách” (“Vernal poetry written in exile”).

Thanh Nam penned “Thơ xuân đất khách” in Seattle on February 18, 1977, which was also the first day of the Lunar Year of the Snake (Đinh Tỵ). This first day of the lunar year is a most solemn time, during which the Vietnamese honor their ancestors, visit relatives and friends, wear their nicest clothes, and rejoice.

Vernal poetry written in exile

The calendar leaf marking the new year nonchalantly dropped
Reminding me that seasons had changed
Since the day I left as an expatriate
Two springs of homesickness had willy-nilly gone by

Drifting from the East to the North [4]
The trip was a glaring load of sorrows
In a foreign land, expatriation gnawed at me [5]
In an unfamiliar environment, I wondered about my journey

Awake or asleep it was me alone in humiliation
The miles were long, my feet tired, my steps forsaken
Like a soldier who had just been defeated
I lay on the battlefield, shattered by wind and rain

Eyes closed I tried to forget about my warrior life
To become a vegetable slumped on a riverbank
Suddenly from the bottom of my wounded soul
I heard bugles commemorating dreams of yesteryear

Alas, home country and old friends
What was your fate amidst this calamity
We lost one another that late spring
No tidings from home, not even a letter

Pining in an endless wait for your news
My tangled mind is like snow flurries
People have twelve months a year
For me, the whole long year is just one April!

Accepting two lives for one birth
I am enduring the whims of a brutal tempest
Reincarnated in this world
I will have to finish off this parasitic life

Reversing the order of family and first names
Imitating infants that babble puerile speech
Burying the past deep into the dust
My condition is less than that of a villain

The card game has not started, yet my money is lost
The chess game still has moves for me, but I must give it up
I want to shed tears when dreams fade
Fathomlessly high is the price of Freedom!

Among friends who made it to this country
Some are nursing grudge, others have not given up
Yet some are leading a complacent life
Or enduring a humiliating superfluous existence

While clouds and water have a chance to meet again
Our dear friends in exile are still afar
This spring I welcome my approaching fifth decade
By getting inebriated all by myself

Thanh Nam

NOTES AND REFERENCES

[1] Thanh Nam was the pen name of Trần Đại Việt, who was born on August 26, 1931 in Nam Định, North Vietnam. He died on June 2, 1985 in Seattle. Among his major works are Hồng Ngọc (1953), “Người nữ danh ca” (1953), Giấc ngủ cô đơn (1963), Buồn ga nhỏ (1963), Còn một đêm nay (1963), Bầy ngựa hoang (1965), Giòng lệ thơ ngây (1965), Những phố không đèn (1965), Mấy mùa thương đau (1968), Đất khách (1983). Nguyên Sa and Thanh Nam’s Hiện Đại magazine was founded in 1960 in Saigon. In 1965 Thanh Nam became managing editor of Tuần Báo Nghệ Thuật.

[2] Bình Nguyên Lộc (1966). Một tác giả viết về một tác giả: Thanh Nam dưới mắt Bình Nguyên Lộc. Tuần Báo Nghệ Thuật issue 36 dated June 18, 1966.

[3] Thanh Nam dưới mắt trời Tây Bắc. In Mai Thảo (1985), Chân Dung. Westminster, CA: Văn Khoa.

[4] Thanh Nam and family were first resettled in New Jersey in October 1975. They later moved to Seattle; thus, they were “drifting from the East to the North.”

[5] How political refugees cope with a new life in America has been observed by social scientists. According to them, it is a painful and complex psychological process that consists of four phases: (1) euphoria, the time during which the displaced people feel extremely glad that they have somehow received a new lease on life; (2) culture shock; (3) stability; and (4) acculturation. Euphoria is only short-lived and may not mean much, but culture shock could last a long time and make their new lives miserable. Its duration depends on the individuals: the older they are, the longer their culture shock will last; and perhaps suffering the most during this trying time would be the sentimental artist whose heart bleeds easily.

Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.