Vĩnh biệt nhà văn Võ Phiến

Posted: 01/10/2015 in Huỳnh Tâm Hoài, Thơ

Huỳnh Tâm Hoài

vo_phien_9

Người về cùng đất, cùng cây cỏ
Mưa nắng từ đây phủ mộ người
Thế tục đục trong… người bỏ lại
Văn chương chữ nghĩa thoáng hơi người

Người nâng hoa gấm vào bút mực
Người trải tơ lòng cõi trời xanh
Tâm bút nhã thơm dòng di cảo
Nhớ ơn người vừa bỏ cuộc thế gian

Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.