Xa người

Posted: 06/10/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Dung Thị Vân, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

thieu_nu_hoa_hong

Thơ: Dung Thị Vân; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Diệu Hiền


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.