Một lần về Bến-Tre | Trà-Vinh ngày theo em về

Posted: 24/10/2015 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

ben_tre

Một lần về Bến-Tre

Ngang sông vây những cồn cát, tàng cây
về Bến-tre thả tình An-thuận
dưới bóng dừa xanh em có đợi người
sao nước mắt em sợi dài sợi ngắn .

Gởi lòng nổi trôi An-hóa
nước xuôi cù-lao Bảo, cù-lao Minh
Ba-lai cả đời ngọt đắng Hàm-luông
để Cổ-chiên ở lại với đêm trăng mờ tỏ .

Bao đời quê nghèo cơ cực
dặn lòng ai Trúc-giang, Mỏ-cày
làng quê đêm đêm thức cùng chợ Lách
đàn chim cũng nghèo mỏi cánh chim bay .

Em hong tóc đen sợi gió trời chiều
sông sâu Bến-tre chia mấy khúc
mái tranh nghèo nép bóng liêu xiêu
cầu Mây, Vĩnh-luông đôi bờ kinh rạch .

Mưa nắng hai mùa hội làng Phú-lễ
về Bến Tre vườn xanh um Tuyên-Linh
nước kênh dịu êm mấy đời quê mẹ
bao năm lưu lạc Cổ-chiên mình .

“Gió quặt què cành lá xác xơ
thương anh em chín đợi mười chờ ” *
mai về cùng Bến-tre sông nước
chở tình ai thắm tợ khi xưa .

Ngọt lòng vàng sắc mật ong
bên dòng sông Tiền cù-lao cồn Phụng
vườn đầy trái chín đỏ Giồng-trôm
chim bay đi về Vàm-hồ thẳng cánh .

Bến-tre bốn mùa ngọt trái
chiều em ngồì đợi ai bên sông
về cùng em cay rượu nồng Phú-lễ
hỏi anh giờ có thương em không ?

 

Trà-Vinh ngày theo em về

Những đường me, sao thẳng tắp
năm tháng ruộng đồng ngày cũ đi qua
chậm buồn chân bước
Trà-vinh ngày theo em về .

Em giờ có đợi tôi ở bến “xuồng”
Phú-hòa ngập chìm trời nước
những ông Lục đi trong những chiều buồn .
tím lòng theo từng ký-ức .

Sam-rông-ek cao xa mây trắng
bao năm trở lại Trà-vinh
về Long-hòa tiếng cười còn đọng
mái che xuôi tối lá rừng bần .

Tôi đi tìm em quanh khắp chùa Dơi
dưới hàng cây đa xanh ngát
Chol-chaman-thây năm mới đất trời
đêm tháng tư rộn ràng từng câu hát .

Trà-vinh thương sông Tiền, sông Hậu
hai bờ đắng ngọt Mê-kong
đưa nhau về Càng-long, Trà-cú
em có đợi có chờ tôi không ?

Bạt ngàn đồi rừng
mênh mông sông nước
chim bay bay cuối trời tìm em
để Trà-vinh dấu hoài xa cách
(bỏ lại ai thương nhớ cả một đời ) .

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.