Tâm sự với xin gồ mom

Posted: 26/10/2015 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung
(Viết theo lời kể của một anh bạn nguyên Phó giám đốc
một công ty lớn ở Viêt Nam sang Mỹ khá lâu
)

co_don_ben_song

Từ khi qua Mỹ mất chức cối
Nước Mỹ cảm thấy rằng có lỗi
Nên cấp cho Tèo cái phút têm
Mua sắm cá rau ăn đỡ đói

Bạn bè cứ tưởng Tèo giàu to
Đâu biết Tèo xơ như xác chuối
Chúng tưởng cơ hàn đã cáo chung
Đâu biết bao Tèo đang ngắc ngoải

Mai về quê xứ làm ông kiều
Đi đứng nghênh ngang tìm gái gọi
Xôm thăm xổ một tràng tiếng Tây
Văn phạm ắc xờn sai hết trọi

Mấy em xin gồ rất lúc ky
Vét máng anh chàng cho sạch túi
Quay về Mẽo quốc mần cu li
Nấp ở rết rum buồn tức tửi

Em nào còn muốn Tèo lãnh đi
Đừng có qua đây rồi lại chửi
Lẩu ốc ơ mê… cũng máu xương
Của những di dân từ tám cõi

Đừng mơ một xứ sở thiên đường
Nếu không biết cày như tôi mọi
Sáu tàn mới hưởng chút dư hương
So với quê nhà vẫn gấp bội

Chịu được Tèo lãnh em sang đây
Làm cực phải thề không xỉa xói
Dẫu em đì vo Tèo cũng đành
Cũng được ít năm mần trống bỏi

22/10/2015
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.