Áo tình

Posted: 01/11/2015 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

em chỉ có hai áo ngoài
áo một đi chợ, áo hai đi chùa
quê mình mùa nắng mùa mưa
hai mùa hai áo cũng vừa yêu em 
nhưng vì anh đã trót thèm
may hai áo nữa, yêu em bốn mùa
anh về bắt ốc, mò cua
đem đong từng đấu, người mua từng hào
anh về mua đất đào ao
đào kênh thả cá, đào hào nuôi lươn
anh về chăm sóc ruộng vườn
nắng mưa gánh chịu, bãi bương trong ngoài
gắng công sớm một chiều hai
sao hôm lên rẫy, sao mai ra đồng
ướt lưng khi mặt trời hồng
lả người hiu hắt bên song nắng chiều
nhưng vì em, anh trót yêu
dẫu tan vàng đá, một điều vì em
đợi ngày liễu rũ tơ rèm
anh may áo mới em xem thỏa lòng
một áo thêu phượng thêu rồng
áo kia thêu nghĩa vợ chồng chúng ta

Bình Phú Đông 06.24.1998

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
(Trích tuyển tập thơ song ngữ “những điều trông thấy – of things I’ve seen” – thơ Trangđài Trầnguyễn, hình Benjamin Vũ)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.