Nỗi lòng người đi

Posted: 14/11/2015 in Anh Bằng, Âm Nhạc, Tuấn Ngọc

Anh Bằng

noi_long_nguoi_di

Nhạc và lời: Anh Bằng; Tiếng hát: Tuấn Ngọc


Bản ký âm PDF

Nguồn Bản ký âm: Lyrics; Âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.