Archive for the ‘Anh Bằng’ Category

Nếu vắng anh

Posted: 15/11/2015 in Anh Bằng, Âm Nhạc, Kim Anh

Anh Bằng

nguoi_yeu_cua_linh

Nhạc và lời: Anh Bằng; Tiếng hát: Kim Anh

Bản ký âm PDF

Nguồn Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT

Anh Bằng

noi_long_nguoi_di

Nhạc và lời: Anh Bằng; Tiếng hát: Tuấn Ngọc


Bản ký âm PDF

Nguồn Bản ký âm: Lyrics; Âm bản mp3: NCT