Adieu Phùng Nguyễn

Posted: 19/11/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ
Thẻ:

Hoàng Xuân Sơn
ghi vội vài câu tiễn bạn

phung_nguyen_2
Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)

mới chụp hình sung sướng hả hê chung bàn tiệc da màu
sao lẻn đi đâu một mình
phùng nguyễn
không. không phải đâu
đâu có gì vội
ly rượu vẫn còn ấm trong tay 
và những nụ cười trên môi còn đậm hương
làm sao khóc. nước mắt
chỉ là cưỡng điệu một câu hát
xâu chuỗi lấp lánh nghìn trùng
xa
mà không cách
lần hồi ru nhau về chung cuộc
ừ thôi bạn muốn đi trước
ở ngã ba đường một starbucks nào đó
nguyễn xuân hoàng vẫn ngồi chờ
trạm tiếp liên những ngọn đồi vĩnh biệt

Hoàng Xuân Sơn
17 nov. 2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.