Lãng đãng | Gánh

Posted: 20/11/2015 in NP phan, Thơ

NP phan

may_trang

Lãng đãng

lãng đãng buồn, lãng đãng vui
câu thơ lãng đãng ngủ vùi tóc mây
cơn mơ lãng đãng trùng vây
cỏ hoa lãng đãng hao gầy tháng năm
ơi em lãng đãng nguyệt cầm
đất trời lãng đãng gọi thầm nắng mưa
con đường lãng đãng ban sơ
dấu chân lãng đãng bất ngờ hoang liêu

 

Gánh

cho tôi gánh chút thờ ơ
bỏ sau lưng cả một bờ tử sinh
gom về một chút lặng thinh
cho đêm động loạn mở bình minh say

cho tôi gánh chút rủi may
vung tay quá khứ ăn mày mai sau
ăn đong một chút thu sầu
cho tâm vọng tưởng, bạc màu nhân duyên

NP phan
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.