Tiễn Phùng

Posted: 23/11/2015 in Bắc Phong, Thơ
Thẻ:

Bắc Phong

phung_nguyen-dinh_cuong
Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)
dinhcuong

tin Phùng
bỗng
ra người thiên cổ
bàng hoàng cả
những ai
sơ ngộ

chuyện tử sinh
dẫu biết
lẽ thường
tôi vẫn tiếc
tài hoa
vắn số

Phùng viết văn
ý tưởng
thâm trầm
làm blog
luận
công minh thế sự

phương xa
tôi
không tiện tiễn đưa
mượn thơ
gửi
chút lòng mến mộ

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.