Phượng xưa

Posted: 25/11/2015 in Âm Nhạc, Bạch Thảo, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Quyết Thắng

Nguyễn Quyết Thắng

hoa_phuong_nu_sinh

Lời: Nguyễn Minh Nữu; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Bạch Thảo

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.