Một buổi vui chân sáo

Posted: 27/11/2015 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

mot_doa-sen_hong

Viễn ly viễn ly chiều nắng tắt
Rừng cây long thọ đã mù sương
Lung linh ảo hóa hề! chân tánh
Bủa khắp nhơn gian tấm lụa hồng.

Dựa núi nhìn quanh hề! ba cõi
Sáu nẻo thong dong một ngã về
Và ta một buổi vui chân sáo
Ném áo qua sông chẳng nghĩ suy.

Mưa tan biển hiện trăng mười sáu
Áo lụa mông mênh bóng niết bàn
Nhìn ra rừng lá xanh tam bảo
Lúa chín thơm lên khói tỏa tràn.

Viễn ly viễn ly ngày sắp hết
Ngồi giữa đồi nương thắp lửa trời
Thì ra vạn pháp đương sinh diệt
Ta đợi em về thắp nến chơi.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.