Hai người chèo thuyền

Posted: 28/11/2015 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

cho_noi_mien_tay

sông nhiều nhánh
rẽ ngang, rẽ dọc
thuyền ngược xuôi
độc mộc, thuyền nan
giữa chợ thuyền
hai kẻ ngỡ ngàng
đi khác tuyến
dường muốn chung bến đỗ

mười mấy năm
tương phùng
hạnh ngộ
dòng sông đã mênh mang
những chuyện đời

con thuyền này
buồm giăng mắc bốn phương
tay chèo nặng
mang ưu tư thế giới

con thuyền kia
chở đầy mong đợi
tay vươn cao, vai sắt
cõng cuộc đời

hai người chèo
không thể chung một mái
mà buồm thuyền này
chuyển gió cho thuyền kia
tay không chạm
mà đẩy chèo
lướt sóng
người không sang
man mác
cả trời mong

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.