Paris khóc

Posted: 08/12/2015 in Song Phượng, Thơ

Song Phượng

mourning_paris

Dòng Seine con nước ngừng trôi
Lặng yên tiễn biệt hồn người chết oan
Hàng cây lá rụng bên đàng
Phủ lên thân xác người đang phơi trần

Ôi! Sao kiếp sống phù vân
Vô thường cứ mãi đến gần chẳng tha
Vừa sum họp lại chia xa
Thịt rơi, máu đổ… thật là thương tâm

Eiffel dáng đứng trầm ngâm
Tang đen, cờ rủ, lâm râm lời cầu
Trên toàn thế giới nâm châu
Đèn, hương, nến thắp cùng nhau chia buồn

Paris khóc giọt rơi tuôn
Thành mưa rơi khắp nẻo đường Paris
Lệ buồn thành những vần thi
Nghẹn ngào đưa tiễn người đi không về…

Song Phượng
14.11.2015
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.