Tình khúc mùa đông

Posted: 11/12/2015 in Âm Nhạc, Hiếu Trang, Phạm Anh Dũng

Phạm Anh Dũng

red_leaves-winter

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Nguyễn Anh Huy; Trình bày: Hiếu Trang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.