Tay che mặt trời

Posted: 21/12/2015 in Âm Nhạc, Hà Huyền Chi, Phạm Anh Dũng, Quỳnh Lan, Thơ

Phạm Anh Dũng

blocking_the_sun

Thơ: Hà Huyền Chi; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.