Xả vào thơ

Posted: 25/12/2015 in Huỳnh Tâm Hoài, Thơ

Huỳnh Tâm Hoài

suy_tu_trong_hoang_hon

Chiều ngã lạnh… tháng 12 mắc gió
Thổi lá vàng vướng bụi cỏ vàng hanh
Xem trang lịch chỉ còn hai ba tấm
Ta đếm mình …chắc thêm được chục năm?

Tháng mười hai giáp năm chạy qua mặt
Ta lù đù cứ dậm cẳng bình tâm
Đời vô thường cớ chi ngồi phiền não
Phút cạn đời ai cũng phải yên nằm

Mỗi ngày lật đời qua… đành để đó
Lâu lâu ngồi kéo lại chút hồi tâm
Ta đếm lại xem bao nhiêu vướng mắc
Xả vào thơ cho nhẹ gánh lâm chung

Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.