Đêm mộng tình

Posted: 05/01/2016 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Phượng Hoàng, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

lovers-marc_chagall
Lovers
Marc Chagall

Thơ: Phượng Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Diệu Hiền


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.