Thầy về

Posted: 06/01/2016 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Kính biệt Thầy Lưu Trung Khảo

di_anh_luu_trung_khao
Di ảnh Giáo Sư Lưu Trung Khảo. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Thầy về, sinh ký tử quy
Một đời Hải Lượng quy y giữa đời
Phật học thấu triệt không rời
Miệt mài tu tập, sáng ngời tâm an 
Giữ dân chủ cho Việt Nam
Gìn văn hoá cho muôn ngàn đời sau
Tinh hoa tiếng Việt kín trao
Bốn mươi lẻ không nao xứ người
Truyền thông, văn hoá khắp nơi
Nét cười dung dị, luyến khơi quốc hồn
Thầy về, nơi ấy mấy thôn
Cõi đời thương quý, ngợi tôn công Thầy
Tiễn Thầy về, rồng hội mây
Thương Cô lẻ bóng sớm ngày phòng loan
Bạn đời chung việc nước non
Kim Anh – Trung Khảo tình son sắt cầm

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.