Hành trình mới

Posted: 10/01/2016 in Bắc Phong, Thơ
Thẻ:

Bắc Phong
Tiễn đưa hoạ sĩ Đinh Cường

Người đi trong tuyết - Đinh Cường (Mực đen trên giấy báo 12 x 12 in)
Người đi trong tuyết
(Mực đen trên giấy báo 12 x 12 in)
dinhcuong

chết đi là
dứt kiếp phù sinh
hay thực anh
chỉ đổi hành trình

bút và cọ
mang trong túi xách
vẫn làm thơ
và vẫn tạo hình

tranh nghệ thuật
mênh mang hoài niệm
thơ tri âm
bằng hữu chân tình

hành trình mới
về đâu cũng thế
tôi nghĩ anh
thanh thản hương linh

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.