Thúng úp miệng voi | Nói trắng ra

Posted: 13/01/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

dang_csvn

Thúng úp miệng voi

tô hồng, chuốt lục
điều quá đỗi vụt qua thời
đổi mới
giấu cái tội giết người
hồi tết mậu thân. huế

xúi. bám biển đi
ngư dân ngụp lặn. về từ giặc hiếp
hụt chết, tơi bời
ai đó lờ tai tiếng
truyền hình đâu đấy biển bình yên

thứ dân bưng bít lâu rồi
quen đà hỡi ơi
có bơi qua tường lửa
mới hay. con đỉa hút máu điên cuồng
không buông

tuồng con mọt nước chia chát cơ ngơi
con tim rừng rú lên đời
của hời cướp được
lộng hành
xơi

tội tày trời
mà giấu đút
thật
chẳng khác gì
thúng úp miệng voi

09/11/2015

 

Nói trắng ra

con sâu được sinh ra
cứ ăn
không cần biết ngày mai

con người mang tiếng vẹm
bòn rút
không biết thấy trách nhiệm
di sản, tiền đồ

nói trắng ra
cái thế bành trướng thọ địch
lối tằm ăn dâu
hù dọa, can ngăn, mua chuộc

nói trắng ra
giặc ỷ mạnh
xâm lấn, chẳng giấu âm mưu
bằng vạch đường chín đoạn lợi ích
rồi bảo cốt lõi hoàng, trường sa

nói trắng ra
có người, chỉ biết đoạt, không biết đau mất của
như con sâu biết ăn, không biết mất
đụng chuyện. co rúm, làm thinh

thảo dân nín, khó thể nhịn
của để đời
vuột mất. tội với vong linh

15/12/2015

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.