Tóc rối

Posted: 16/01/2016 in Âm Nhạc, Hương Giang, Nguyễn Tâm Hàn, Phạm Phan Lang, Thơ

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_toc_the

Thơ: Phạm Phan Lang; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.