Năm mới cũ mèm

Posted: 19/01/2016 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

tranh_khi

quan chức
văn học làm đếch gì có quan chức
vậy mà có kẻ lăm le chiếm lĩnh
muốn làm đầu nậu văn học
đây nhé
lân la
chấm mút
tô vẽ cái sỏ lợn
rồi phán
đất nước đã hòa bình rồi đấy
ô hô!
trên cả diệu vời

bôi
việc quái gì phải vẽ thêm râu
cho tên hoạt đầu tử tội

chay sắc
chạy một vòng
rồi cháy
ngún
cả hai chân

định hướng
chèo. chèo mãi
không chọc nổi
màn đêm

4 trự [ảo quyền]
trên võ đài nhếch nhác
tứ trụ đâu lưng vào nhau
đấm thủng những bị cát

qụa và dùi
bị con quạ đen thui
dùi cui
tận mạng

phượng hoàng
chiếc xế độp sản xuất ra hòn bi nhỏ
hòn bi nhỏ lon ton theo hòn bi lớn

chân lý
làm thắng dân
tất phải
bị oan

Sử Mặc
9 jan. 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.