Đi đâu bây giờ nhỉ…?

Posted: 02/02/2016 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh
Cảm tác người dân oan H’Mông đi khiếu kiện, bị công an đẩy đuổi trong đêm mưa lạnh – Mùa đông năm 2013.

dan_oan_hmong

Đất nước ơi…!
Sáng đói ăn…
Chiều buồn vạ vật
Đêm tái tê mưa lạnh..
Ngày lê bước cửa quan
Lưu đày qua kiếp phận

Áo mong manh thế…
-Có lạnh không?
Mỏi gối chân chồn ..
-Có mệt không?
Cúi đầu lầm lũi buớc
-Khổ đau đến báo giờ?

Tôi ngồi ôm máy tính
“Vai khoác áo bông sờn”
Chợt thân mình tê lạnh
Giá buốt tận trong tim

Tay ai vừa dang ra.
Miếng ăn chưa qua miệng
Chút ấm lòng…từ thiện.
Quỷ dữ lại hiện hình.
Phá tan hoang lều lán..
Lại khăn gói ra đi..

Đi đâu bây giờ nhỉ…?
Giữa mưa lạnh đêm thâu..

19/10/2013.
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.