Trúng mùa bệnh

Posted: 03/02/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Người đi trong tuyết - Đinh Cường (Mực đen trên giấy báo 12 x 12 in)
Người đi trong tuyết
(Mực đen trên giấy báo 12 x 12 in)
Đinh Cường

ho thứ 1000

dũng tuyền. huyệt đóng ho khan
bấm vô nhừ tử
nghe tràn cung mây
cái ho
mày ở ban ngày
đêm sao cò kéo
làm đày đọa ta
một nửa đời ho không ra
đời sau một nửa ho gà kinh niên

 
cầm nhiễm

biến biến biến
biến
mày mà không biến
phiên tao tìm đường
dịch cầm gì cứ ngả nghiêng
mắc dịch ngả ngớn
ôm truyền nhiễm
dzô
gối. mền. nùi cả trong mơ
thấy con gà chết
ngồi chờ dưới chân

Hoàng Xuân Sơn
3/1/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.