Mầu xưa

Posted: 06/02/2016 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng
(Chiều Công viên Chiến binh Việt Mỹ Westminster)

tuong_dai_chien_si_viet_my

Mây trắng lang thang
Trên trời xanh mầu biển nhớ.
Chiều vàng rực rỡ.
Ðôi mắt đỏ rưng rưng.
Nghiêng nghiêng mặt cúi đầu.

Trời Cali.
Tình lính vẫn đậm đà.
Anh và tôi.
Chiếc nón sắt thuở trước,
Mầu treillis chiều nay.

“Em mười sáu” hiền hòa trên tay
Cười vui, dừng chân bước.
Cũng một mầu trời.
Vẫn một mùi gió.
Cờ bay.
Cờ bay trong hơi thở!

Sắc chiều trở vàng.
Tình mây sang xanh.
Chùm sao trắng
Rơi trên ba dòng sông đỏ.

Kỳ đài nơi phương Ðông
Có biết không?
Mầu cờ xưa vẫn nhớ!

Bên trời Tây,
Chiều lạnh trở.
Phất phới cờ bay.
Con tim nồng!

Trời xanh
Mây vàng.
Có chùm sao trắng đổ
Trên ba dòng sông hoang…

04-05-2003
Lưu Trọng Tưởng
(Quê Cũ, Người Xưa, NĐTT)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.