Thơ xuân

Posted: 13/02/2016 in Nguyễn Xuân Nghĩa, Thơ

Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen_xuan_nghia_3

Một mùa xuân nữa đến
Độc tài vẫn nối dài
đất nước đang cạn kiệt
Biển & Đảo – không vãn hồi

Một mùa xuân nữa đến
Dân oan nằm gầm cầu
Công an như lũ chó
Chẹn cửa trước, cửa sau

Một mùa xuân nữa đến.
Oán thù thêm chất chồng
Ai vui bên chén rượu?
Ta buồn vì nỗi đau!

Nguyễn Xuân Nghĩa
Mồng 1 tết /2016
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển

Đã đóng bình luận.