Valentine, let it be

Posted: 14/02/2016 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long
Cảm tác từ Let It Be – The Beatles

rose_daily-jeff_ward
Rose Daily
Jeff Ward

Đổ vỡ rồi nay thấm lặng ngầm
Mơ hồ thoảng hát nguyện cầu ngâm
Bên giường Mẹ mỉm cười nhân ái
Thấp giọng Me dành dỗ rảnh tâm 
Đã biết duyên tình xưa bị phản
Thì mong gặp gỡ mới không lầm
Bình minh rạng rỡ tìm vui sống
Hãy để lòng thương tự lớn mầm!

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.