Thái thú Trọng

Posted: 15/02/2016 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

thai_thu_nguyen_phu_trong

giữ được ngôi
thái thú an nam
nhờ dốc lòng
thần phục bắc kinh

đưa dân tộc
vào vòng nô lệ
để giặc Tàu
xâm lấn biển đông

cai trị bằng
bạo lực dối trá
chà đạp lên
dân chủ nhân quyền

đất nước này
ai đang làm chủ?
chắc chắn là
không phải nhân dân!

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.