Sừng sững núi | Pha màu

Posted: 20/02/2016 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

monk_on_mountain

Sừng sững núi

Sừng sững bổn tâm, sừng sững núi
Mây xanh ngăn ngắt rừng bạt ngàn
Trái tim thiên địa còn tươi rói
Tiếng hống vang rền Kinh Kim Cang.

Con chim vỗ cánh bay ngàn dặm
Bốn biển đong đầy những hạt mưa
Chớp mắt mà xem hề! kim cổ
Cánh cò vi vút tiếng chèo khua.

Trăng vẫn tròn lên, trăng vẫn mật
Ngày ta cởi áo bỏ lên ngàn
Trừng con mắt ngó trần sa hoặc
Đất vẫn đầm đìa bụi hổn mang.

Sừng sững chơn tâm, sừng sững núi
Người về dệt lại áo hoàng hoa
Bình minh thong thả châm trà mới
Thả khói trôi đầy cả biển xa.

 

Pha màu

Tặng anh chị Lê Triều Hồng Lĩnh

Pha màu vẽ một bình minh
So vai ngang núi hỏi mình là ai
Dường như mộng dường như say
Thấy tôi trôi giữa một ngày đang lên
Cỏ cây đất đá đương thiền
Tôi đương trôi giữa vô biên nhiệm mầu.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.