Bốn chín ngày Đinh Cường

Posted: 25/02/2016 in Thơ, Trần Vấn Lệ
Thẻ:

Trần Vấn Lệ

hs_dinh_cuong
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)

Hôm nay, đáng lẽ anh ở Việt Nam triển lãm. Hôm nay buồn ảm đạm. Bốn chín ngày…thật ư?

Anh đứng trong hình kia, khói nhang bay chầm chậm. Trên hiên nhà lấm tấm những giọt sương đóng băng…

Bốn chín ngày…hai năm! Thời gian là vết trượt, như một làn roi xướt trên trái tim mỗi người!

Anh Đinh Cường xa xôi…như Việt Nam và Mỹ! Mà đâu là cố lý hỡi ơi người, cố nhân!

Ai cũng tiếc mùa Xuân vắng bóng chàng Nghệ Sĩ. Tết này buồn quá nhé, khác ngày xưa có anh!

Tôi nhặt nắng long lanh vẽ hai giọt nước mắt, bóp trong tay thật chặt…mở ra tan nát lòng!

Anh đi về cõi Không. Anh đi vào cõi Không. Anh không còn đây nữa, bốn chín ngày mở cửa không thấy người Thiên Thu!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.