Đinh Cường về một chuyến riêng

Posted: 06/03/2016 in Thơ, Viên Dung
Thẻ:

Viên Dung

self_portrait-dinh_cuong-2015
Self portrait
dinhcuong 2015

thôi thì kể như tôi đến bên anh
tiễn biệt
dù chúng ta chưa gặp, chỉ biết

người mình xa quê cũ. việt
huế đợi. anh chờ. về
mỏi, đến buông lòng. tha thiết

lòng tôi buồn, tiếc
một tài hoa
vừa hội họa vừa thơ ca

nhưng, anh ơi
trên đường tao nhã
thơ đang tìm sắc lạ

đương lúc hẹn về, ước vọng nguy nga
huế, cũng đang chờ dân trở dạ
thư thả hồn về, yên ả đầy hoa

anh đinh cường
dẫu sao, hồn cũng ghé quê nhà

Viên Dung
09/01/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.