Xóm cỏ

Posted: 15/03/2016 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng Đặng Xuân Xuyến

song_o_lau

“Khóm tre già đợi gió đứng bên ao”
(Anh Thơ)

Mơ… được bỏ Cao Tầng về Xóm Cỏ
Ngồi bờ đê hít thở với sông dài
Ngắm dáng con đò trước cầu cao ngạo nghễ
Bãi ngô non thấp thoáng bóng ai…

Ta là kẻ lạc loài chán chê Phố Thị
Chàng Nhà Quê mê kéo vó đêm
Thả hồn thơ cùng chị Hằng “tăm” cá
Cánh tay trần “cất” cả ánh trăng lên…

Ta muốn quên cái thời đang biến động
Chỉ vài hôm đã sạch lũy tre làng !
Cánh đồng xanh đã thành Đô Thị Mới
Ở giữa quê như chẳng có Quê Hương ? !

Còn chút hẻo lẻ loi chòi Xóm Cỏ
Ta ra đây ngụ với Bác cu Bần
Nuôi vịt, trồng rau…xuống sông kéo vó
No cái mùi Hoa Cỏ nức hương xuân…

Nguyễn Khôi
Quê 12-3-2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.